Home > 의료상담 > 공개상담
 
 
 

번호 상담 제목 날짜 조회수 답변
19   화상흉터 2006-06-03 1553
18   화상흉터 2006-06-02 1247
17   화상 2006-05-24 1358
16   담배로인한 화상흉터 2006-05-12 1706
15   화상흉터때문에요 2006-05-10 1532
14   오래된 화상 흉터 치료 2006-05-08 2013
13   화상흉터 치료~ 2006-05-03 1505
12   화상흉터 2006-04-15 1555
11   빙초산으로 2도 화상 흉터 2006-03-09 3094
10   화상 흉터 2006-02-17 1302
9   화상흉터 2006-02-16 1585
8   화상흉터 2006-02-12 1429
7   프락셀레이저로 화상치료. 2006-02-10 1871
6   화상치료 2006-02-09 1672
5   화상치료 2006-02-07 1561

[이전]  11  12  13 

 
   
  강남테마피부과 : 02-591-4477
COPYRIGHT(C) 2007 화상흉터클리닉. ALL RIGHT RESERVED. / 개인정보취급방침
퀵보드